Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

PO
Integratie van de Schoolweging in Schoolmonitor

  • Wytze van der Schaaf

Scholen staan voortdurend voor de uitdaging om gelijke onderwijskansen te bieden aan alle leerlingen. In Nederland wordt dit streven ondersteund door het systeem van schoolweging, een mechanisme dat scholen extra middelen biedt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Recentelijk heeft Schoolmonitor de schoolweging als een nieuw element toegevoegd. Hierdoor kan de laatste schoolweging automatisch worden opgenomen in het schoolplan, jaarplan of jaarverslag.

Schoolmonitor als Spil in de Rapportage

Schoolmonitor fungeert als een centraal systeem waarin scholen hun schoolplan, jaarplan en jaarverslag kunnen opbouwen. Met de toevoeging van de schoolweging kunnen scholen nu direct de relevante gegevens uit de open data systemen van de Onderwijsinspectie integreren in deze onderdelen. Dit zorgt voor een naadloze en accurate weergave van de schoolpopulatie en de middelen die worden ingezet om elke leerling te ondersteunen.

Element schoolweging

Wat is Schoolweging?

De schoolweging is een instrument om extra financiering toe te wijzen aan scholen met leerlingen die een hoger risico lopen op onderwijsachterstanden. Deze weging is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen en het opleidingsniveau van hun ouders. Scholen met een hogere weging ontvangen meer middelen om onderwijsachterstanden aan te pakken.

Voordelen van de Integratie

Verbeterde Transparantie
Door het opnemen van de schoolweging in Schoolmonitor, kunnen scholen hun stakeholders eenvoudig informeren over de samenstelling van hun leerlingenpopulatie en de specifieke uitdagingen waar ze voor staan.

Efficiëntie in Rapportage
Het gebruik van dit nieuwe element maakt het voor scholen gemakkelijk om deze open informatie in hun rapportages op te nemen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat alle scholen consistente en nauwkeurige informatie verstrekken.

 

Foto Stefan

Vragen over het toepassen van de schoolweging

Stefan Fortuin
stefan@schoolmontior.nl

PLAN EEN BELAFSPRAAK

 

Opnemen in Templates
Met de directe toegang tot schoolwegingsgegevens kunnen schoolbesturen het nieuwe element toevoegen aan de diverse templates binnen Schoolmonitor. Zodra de scholen de template activeren binnen de school worden de laatste data opgehaald en verwerkt binnen de betreffende paragraaf op basis van het gekoppelde brin nummer van de school.

De integratie van de schoolweging in Schoolmonitor is een belangrijke stap voorwaarts in het beter faciliteren van schooldirecteuren en in het voorkomen van dubbele invoer van gegevens.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het toepassen van het schoolwegingselement binnen Schoolmonitor.

Omdat je binnen Schoolmonitor gemakkelijk bij elkaars scholen kunt kijken, hoeft niet elke school het wiel opnieuw uit te vinden. Zo kunnen scholen elkaar inspireren en ondersteunen.

Daarnaast vergaderen we in mijn optiek te veel en vaak te lang in het onderwijs. Dit is nu veel minder vaak nodig door o.a. de scrumfunctie die je kunt gebruiken. Dit werkt erg effectief en levert tijdswinst op.
Bekijk hier het interview met Alex over eigenaarschap, efficiëntie en samenwerken >>

Alex Otten – RDO Primenius / Trainer & schoolcoach

 

 

 

Delen: