Gratis uitproberen Inloggen

Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Onderstaand het overzicht van de trainingen die we vanuit Schoolmonitor aanbieden.

Of je nu in het bestuur zit, zelf schooldirecteur bent of vanuit het team aan de slag bent in Schoolmonitor, er is voor elke rol een passende training te vinden. Wanneer je een interessante training gevonden hebt, dan plan je gemakkelijk zelf op onze website een dagdeel in in onze agenda.

Daarna hebben we uiteraard nog contact om specifieke wensen af te stemmen.

Een nieuw programma waar je mee gaat werken moet snel voelen als een warme jas.

Binnen de basistraining zul je snel merken dat Schoolmonitor een vertrouwde omgeving is waarin een belangrijk deel van het leidinggeven aan de school een plek krijgt en vereenvoudigd wordt.

Leer projecten opzetten op schoolniveau en procesmatig te werken door ze kort en helder te evalueren.

De stappen binnen de PDCA-cyclus vormen de leidraad van de training maar door gesprek en uitwisseling vergroten we de vaardigheid in elk gewenst onderdeel.

Deze training stellen we in overleg samen.

Vooraf bepalen we de gewenste focus, vorm en inhoud zodat de training wordt afgestemd op de actuele wensen en behoefte.
Klik op ‘Bekijk training’ voor voorbeelden van mogelijke onderwerpen en reserveer alvast een dagdeel.

Het is belangrijk om het team al vanaf de eerste ideeën voor het nieuwe schooljaar te betrekken.

Binnen deze sessie gaan we samen met het team heel concreet een bijdrage leveren aan kwalitatief goede plannen. Dit vergroot enorm de betrokkenheid in de uitvoering ervan.

Tal van zaken binnen een school komen jaarlijks of in een andere frequentie terug op de agenda.

Binnen Schoolmonitor wordt heel effectief gewerkt met deze borgingsmomenten zodat er geen bestaande kwaliteit van een school verloren gaat.

Leer alles over het maken van een schoolplan in Schoolmonitor.

Richt templates in, maak een meerjarenplanning aan, stel doelen die terugkomen in de jaarplanning van de scholen en krijg inzicht in de directe koppeling tussen het schoolplan en de 4 schooljaarplannen.

Als je de basis van het werken met Schoolmonitor onder de knie hebt, krijg je als het goed is ook zin om ook andere mogelijkheden van het programma verder te verkennen.

In deze training maken we met elkaar de verdiepingsslag.

Tal van zaken binnen een school komen jaarlijks of in een andere frequentie terug op de agenda.

Binnen Schoolmonitor wordt heel effectief gewerkt met deze borgingsmomenten zodat er geen bestaande kwaliteit van een school verloren gaat.

Het is belangrijk om het hele team goed te informeren over de plannen en de voortgang van cruciale onderdelen.

Deze training gaat in op de communicatie en informatievoorziening vanuit de directie naar het team, zowel binnen als buiten het platform.

Scholen hebben soms hele inventieve ideeën om het werken binnen Schoolmonitor naar hun hand te zetten en het is interessant om deze ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Ook voor de doorontwikkeling van Schoolmonitor zijn dit inspirerende bijeenkomsten.

Hoe kan ik snel starten met Schoolmonitor?

Aan de slag