Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

PO
Organiseren van beleid met Schoolmonitor

  • Hans Plat

Het is een hele uitdaging om beleid binnen de scholengroep goed te organiseren. Dit komt vooral door het bijhouden van veranderingen en de gelaagdheid tussen schoolbestuur en de individuele scholen. Dit vraagt om een duidelijke structuur en open communicatie. Schoolmonitor biedt hiervoor dé oplossing.

Voorbeeld beleidsindeling

Bij Schoolmonitor bieden we een gestructureerde omgeving voor het beheer van beleid. De beleidsstructuur in Schoolmonitor bestaat uit verschillende werkvelden, zoals “Onderwijs” of “Personeel”. Deze werkvelden bevatten specifieke beleidsonderwerpen, zoals “Pedagogisch didactisch handelen” en “HRM”. Elk van deze beleidsonderwerpen kan verder worden uitgewerkt met tekst en bijlagen. De basis indeling komt sterk overeen met het inspectiekader en kan door het schoolbestuur worden uitgebreid met eigen onderdelen.

Beleidsuitwerking en afstemming

Schoolbesturen kunnen hun beleid uitwerken in Schoolmonitor. Dit kan zowel in tekst, maar ook aangevuld met afbeeldingen, bijlagen en eventueel video’s. De scholen binnen het bestuur kunnen dit beleid bekijken en waar nodig hun eigen uitwerkingen maken. Als het schoolbestuur een wijziging in het beleid aanbrengt, dan zien de scholen binnen het bestuur deze wijziging direct. Het schoolbestuur heeft ook de mogelijkheid om van scholen te vragen een herziening te plegen op hun bestaande beleid te herzien om te checken of deze nog in lijn is met de nieuwe wetgeving. Dit zorgt voor een transparante en efficiënte afstemming van het beleid tussen het schoolbestuur en de scholen. Hiermee kan het schoolbestuur de scholen optimaal ondersteunen in het conformeren met de organisatie.

Wettelijke verplichtingen

In het onderwijs zijn uitwerkingen op sommige beleidsonderwerpen wettelijk verplicht door de onderwijsinspectie. Het is belangrijk dat scholen op de hoogte zijn van deze verplichtingen en hun uitwerking op deze beleidsonderwerpen maken. In Schoolmonitor kun je vanuit het schoolbestuur aangeven welke beleidsonderwerpen wettelijk verplicht zijn. Zo kunnen scholen in één oogopslag zien voor welke beleidsonderwerpen ze een beleidsuitwerking moeten maken om aan de verplichtingen van de onderwijsinspectie te voldoen. Het schoolbestuur kan ook zien welke scholen deze beleidsonderwerpen hebben uitgewerkt en welke niet. Zo kan het schoolbestuur effectief toezicht houden op de naleving van de wettelijke verplichtingen en zorgen voor een consistente uitvoering van het beleid binnen alle scholen. Ook is er een mogelijkheid om per beleidsonderwerp een route in te stellen die doorlopen moet worden om van concept beleid naar definitief beleid te gaan. Denk hierbij aan “advies vereist van MR” of “instemming vereist van MR”.

Hans Plat

Laten we samen verkennen wat
Schoolmonitor voor uw school
of scholengroep kan betekenen.

60 min

Centraal beleidsinzicht

Om onder andere eenduidigheid te waarborgen, kwaliteitscontrole uit te voeren en best practices te delen, is het essentieel voor een schoolbestuur om inzicht te hebben in de beleidsuitwerkingen van de scholen. Schoolmonitor faciliteert dit door schoolbesturen de mogelijkheid te geven om vanuit één omgeving de beleidsuitwerkingen van alle scholen op elk beleidsonderwerp eenvoudig te bekijken. Om optimaal gebruik te maken van het netwerk van scholen kunnen scholen ook elkaars beleidsuitwerkingen zien.

 

Versiebeheer

Bij het ontwikkelen en bijwerken van beleid is het belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de verschillende versies en wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht belangrijk. Schoolmonitor biedt de mogelijkheid om bij elke wijziging aan een beleidsonderwerp een nieuwe versie van de beleidsuitwerking te maken. Elke versie is voorzien van personen die aan het beleid gewerkt hebben, een datum en een status. Zodra de versie definitief is, wordt deze alleen-lezen en kan niet meer worden gewijzigd. Dit zorgt voor een helder en georganiseerd overzicht van de ontwikkeling van het beleid.

Daarnaast kun je via Schoolmonitor verschillende versies van een beleidsuitwerking te vergelijken. Hierdoor zie je gemakkelijk de verschillen tussen versies en kun je volgen hoe het beleid zich over tijd heeft ontwikkeld.

Beleidsbeheer met Schoolmonitor

Schoolmonitor biedt schoolbesturen en scholen een gestructureerde, efficiënte en transparante manier om hun beleid te vormen, te begrijpen en te beheren. Met Schoolmonitor blijft je beleid altijd actueel, toegankelijk en voldoet het aan de wettelijke verplichtingen. Ontdek vandaag nog hoe Schoolmonitor het beleidsbeheer van je organisatie kan verbeteren!

Delen: