Gratis uitproberen Inloggen

Jaarplan

Jaarplan

De routekaart voor kwaliteitsverbetering

Elk jaar wordt er een schooljaarplan gemaakt. Dit document dient als een routekaart, waarin de plannen voor kwaliteitsverbetering binnen de school worden uiteengezet. Het jaarplan is een essentieel instrument voor het schoolteam, de medezeggenschapsraad (MR) en ook voor het bovenschools bestuur. Het geeft een helder beeld van de huidige stand van zaken op school en identificeert de gebieden waarop de school zich in het komende jaar zal concentreren. De inhoud van het jaarplan wordt gevoed door diverse bronnen, waaronder de doelstellingen uit het meerjarenplan van de school, projecten van het overkoepelende bestuur, initiatieven uit het vorige jaarplan en aanbevelingen van de onderwijsinspectie.

Als directeur van een basisschool is het cruciaal om een heldere focus te hebben en bewuste keuzes te maken over de richting die de school opgaat. Het schooljaarplan is hierbij een onmisbare hulp. Het biedt een duidelijk overzicht en helpt bij het bepalen van de prioriteiten.

Een jaarplan is niet alleen een nuttig instrument voor jouw als directeur, maar ook een waardevol verantwoordingsdocument richting de Medezeggenschapsraad (MR), het bestuur en de inspectie. Het toont aan dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en beslissingen onderbouwt worden gemaakt.

Daarnaast bevordert een jaarplan de overdraagbaarheid van informatie, zowel naar medewerkers als binnen het bestuur. Het zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de huidige stand van zaken en de geplande ontwikkelingen.

Een ander belangrijk voordeel van een jaarplan is dat het een heldere lijn creëert van de voorgaande ontwikkelingen binnen de school. Het biedt een overzicht van de weg die is afgelegd en de stappen die nog gezet moeten worden.

Daarnaast zorgt het jaarplan voor het concretiseren van doelen uit het schoolplan. Het vertaalt de algemene doelstellingen naar specifieke acties en projecten, waardoor ze haalbaar en meetbaar worden.

Naast alle voordelen die het hebben van een goed jaarplan geeft, maar het brengt ook zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee.

Opstellen van projecten
Een jaarplan is zo effectief als de doelen die het stelt. Als de doelen te vaag of onduidelijk zijn, kan het moeilijk zijn om te weten of je ze bereikt. Zorg ervoor dat de doelen SMART zijn – Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch en Tijdgebonden.

Start op tijd
Het is gemakkelijk om het jaarplan op de lange baan te schuiven, maar dit kan leiden tot haast en stress. Ons advies zou zijn om in eind april / begin mei te starten met de vorming van het jaarplan voor volgend schooljaar. Hierdoor is er voldoende tijd om je team bij de totstandkoming van het jaarplan te betrekken (zie volgende punt).

Betrek je team
Een jaarplan is niet alleen een taak voor de directeur. Het betrekken van het team kan zorgen voor meer betrokkenheid. Maak ruimte voor input en feedback van alle teamleden. Om de betrokkenheid nog verder te vergroten maak je teamleden binnen je school “regisseur” van een project.

Te veel doen
Er is altijd veel te doen in een school, maar het proberen om alles in één jaarplan te stoppen kan overweldigend zijn. Probeer te focussen op een paar belangrijke doelen en laat de rest voor later.

Geen keuzes durven maken
Het kan moeilijk zijn om te beslissen welke doelen prioriteit krijgen in het jaarplan. Het kan helpen om terug te gaan naar de schoolvisie en -missie of de strategische koers van het schoolbestuur om je te begeleiden bij het maken van deze beslissingen.

Het jaarplan actief houden
Een jaarplan is geen document die je aan het begin van het jaar opstelt en vervolgens vergeet. De uitdaging is om er een levend document van te maken die regelmatig wordt geëvalueerd en bijgewerkt. Plan regelmatige check-ins om de voortgang te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken.

In Schoolmonitor, bouw je je jaarplan op rondom projecten. Elk project volgt een eenvoudig stappenplan dat je helpt om je doelstellingen kort en bondig te formuleren. De SMART-formulering is hierbij op een gebruiksvriendelijke manier geïntegreerd. Met slechts één klik genereert Schoolmonitor een compleet jaarplan voor je. Bovendien krijg je automatisch een visueel overzicht van alle belangrijke tussendoelen, die je gedurende het jaar gemakkelijk kunt afvinken.

Omdat het projectformat volledig gedigitaliseerd is, kun je projecten delen binnen het bestuur. Zo kun je optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Een van de bronnen van het jaarplan is de lijn die vanuit het bestuur is uitgezet vanuit het strategisch koersplan. Omdat het bestuur ook in Schoolmonitor werkt, kunnen projecten automatisch worden klaargezet in de jaarplannen van de scholen. Dit bespaart veel tijd, doordat een werkgroep hier goed over nadenkt en gelijk voor in het jaarplan van alle scholen werkt.

Schoolmonitor biedt je inzicht in de haalbaarheid van projecten, ondersteunt je in de praktijk, biedt een bibliotheek aan kwaliteit en helpt je cyclisch te werken aan kwaliteit. Het legt een directe relatie met je beleid en moedigt je aan om liever een paar projecten goed te doen dan veel ambities na te streven die onmogelijk in een jaar waargemaakt kunnen worden. Wanneer je gebruik maakt van Cupella Taakbeleid budgeteer de inzet van mensen rechtstreeks via Schoolmontior. Je kunt teamleden initiërend verantwoordelijk maken.

Doordat Schoolmonitor je jaarplan actief houdt kun je in september (tijdens de eerste evaluatie sessies) al je successen vieren 🎉

Benieuwd wat Schoolmonitor voor jullie team kan betekenen?

Laten we kennismaken! Plan hiervoor zelf een moment in onze agenda.

Willen jullie eerst zelf een kijkje nemen in Schoolmonitor?
Probeer Schoolmonitor dan 30 dagen gratis uit.

Primenius

Panta Rhei

Noortkwartier

CBO Noardwest Fryslân

Gearhing

BMS