Gratis uitproberen Inloggen

Schoolmonitor – Sleutel tot organisatieontwikkeling

Ontdek de kracht binnen je organisatie!

Als directeur sta je voor een prachtige klus. Je wilt een stabiele teamcultuur opbouwen waarbij er sprake is van een op evaluatie gebaseerde schoolontwikkeling.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om met elkaar een goede vertaling te maken van het meerjarenbeleid naar praktisch uit te voeren jaarplannen, waarbij de teamleden een verantwoordelijke rol krijgen en de directeur een faciliterende rol (“Hoe kan ik je helpen”). Door het creëren van duidelijke kaders en een op evaluatie gebaseerde ontwikkeling werk je binnen de school aan een professionele cultuur.

Maak kennis met Wytze

wytze

Ik denk graag actief met je mee om gezamenlijk te ontdekken hoe we Schoolmonitor voor jouw organisatie het beste kunnen inzetten. Iedere keer als dat lukt, geeft dat echt een goed gevoel!

usp home

Schoolmonitor zorgt voor een inspirerende werkomgeving

Ontplooiing, groei, ontwikkeling…. Belangrijke termen binnen ons onderwijs. Uiteraard voor de leerlingen, maar ook voor de gehele schoolorganisatie.

Inspirerende werkomgeving
Wat kenmerkt een inspirerende werkomgeving? Allereerst authentiek leiderschap van schoolleiders die begrijpen waar de uitdagingen liggen en hier op een creatieve manier vorm aan durven geven. Zij formuleren helder en visionair beleid dat richting geeft aan de alledaagse praktijk. Tevens zorgt een inspirerende werkomgeving voor gemotiveerde leerkrachten. Ze worden actief betrokken bij de kwaliteitsverbetering van de school en ervaren daarmee het gevoel een wezenlijk onderdeel te zijn van de organisatie. Omdat  Schoolmonitor zorgt voor efficiëntere werkprocessen en minder administratieve rompslomp ontstaat er ruimte.

Ook voor CvB
De bovenschoolse organisatie heeft binnen Schoolmonitor een eigen omgeving, waarmee zij de scholen op haar beurt kan ondersteunen. Gezamenlijk besloten ontwikkelingen kunnen vooraf worden klaargezet in de jaarplannen van de afzonderlijke scholen. Hiermee worden de aangesloten scholen ontzorgt, daarnaast kan het CvB zowel de voortgang van de jaarplannen als het actuele beleid op een school op elk moment inzien. Hierdoor ontstaat er een actueel beeld van de ontwikkeling van de school. Doordat deze inzichten in Schoolmonitor voorhanden zijn worden scholen niet langer belast met het ontwikkelen van de voortgangsrapportages.

Ik zag veel kansen om via Schoolmonitor op een krachtige wijze te werken aan projecten. Je kunt documenten gestructureerd een plek geven en eigenaarschap bevorderen door teamleden met specifieke kennis ruimte te geven om via Schoolmonitor voorop te lopen bij projecten.

Feikje Toering

Blog

Op de hoogte blijven van Schoolmonitor?
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

    Ik wil jullie beter leren kennen

    Onderwijs maken we samen!