Inloggen

Home Business Startup

Ontdek de kracht binnen uw organisatie!

Als directie staat u voor een lastige klus. U wilt een stabiele en krachtige organisatie, waarbij medewerkers binnen uw team zich bewust zijn van hun rol binnen het geheel.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk een vertaling te maken van het meerjarenbeleid naar een praktisch uit te voeren jaarplan, waar medewerkers goed mee uit te voeten kunnen. Uw organisatie zal sterker worden zodra er cyclisch gewerkt wordt en er eenduidige communicatie ontstaat, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gegeven aan medewerkers met de juiste expertise. Schoolmonitor is dé digitale tool waarbinnen het bovenstaande mogelijk wordt.

Schoolmonitor zorgt voor een inspirerende werkomgeving

Ontplooiing, groei, ontwikkeling….Belangrijke termen binnen ons onderwijs. Uiteraard van de kinderen zelf, maar ook voor uw eigen organisatie.

Wat kenmerkt een inspirerende werkomgeving? Allereerst authentiek leiderschap van schoolleiders die begrijpen waar de uitdagingen liggen en hier op een creatieve manier vorm aan durven geven. Zij formuleren helder en visionair beleid dat richting geeft aan de alledaagse praktijk. Tevens zorgt een inspirerende werkomgeving voor gemotiveerde leerkrachten. Ze worden actief betrokken bij de kwaliteitsverbetering van de school en ervaren daarmee het gevoel een wezenlijk onderdeel te zijn van de organisatie. Omdat  Schoolmonitor zorgt voor efficiëntere werkprocessen is er minder administratieve rompslomp. Hierdoor ontstaat ruimte voor de genoemde ontplooiing, groei en ontwikkeling. Zowel individueel als van de organisatie als geheel.

Ook voor bovenschoolse organisaties?

Jazeker! De bovenschoolse organisatie krijgt binnen Schoolmonitor een eigen omgeving, waarmee zij scholen ondersteunt in het vormen van het jaarplan. Gezamenlijk besloten ontwikkelingen kunnen vooraf worden klaargezet in de jaarplannen van de afzonderlijke scholen. Hiermee worden de aangesloten scholen ontzorgt, daarnaast kan het bovenschoolse bestuur zowel de voortgang van de jaarplannen als het actuele beleid op een school op elk moment inzien. Hierdoor ontstaat een actueel beeld van de ontwikkeling van de school. Doordat deze rapportages door Schoolmonitor voorhanden zijn, worden scholen niet belast met het ontwikkelen van de voortgangsrapportages.

Ik zag veel kansen om via Schoolmonitor op een krachtige wijze te werken aan projecten. Je kunt documenten gestructureerd een plek geven en eigenaarschap bevorderen door teamleden met specifieke kennis ruimte te geven om via Schoolmonitor voorop te lopen bij projecten.

Feikje Toering

Blog

Ik wil jullie beter leren kennen

Onderwijs maken we samen!