Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

PO
Welke rollen in Schoolmonitor zijn er?

  • Michelle van Ellen

Er zijn diverse rollen in Schoolmonitor voor gebruikers. Iedere rol geeft toegang tot de bijpassende mogelijkheden en functionaliteiten van het platform. 

Eigenaar van een omgeving

Wanneer de omgeving wordt aangemaakt, dan wordt deze gekoppeld aan de eigenaar. Dit is vaak de directie of iemand van het CvB. De eigenaar van de omgeving moet ook worden toegevoegd als medewerker met volledige toegang om goed in de monitor te kunnen werken.

 

Volledige toegang in de bovenschoolse omgeving

Met volledige toegang in de bovenschoolse omgeving kun je bij alle Projecten, Beleidsdocumenten en het Netwerk. Je kunt ook Stichting gegevens bewerken, groepen, medewerkers en beleid aanmaken en iemand Alleen-lezen toegang geven voor deze bovenschoolse omgeving. Je kunt werkvelden en beleidsonderwerpen beheren en daarnaast heb je toegang tot de statistieken pagina waar je inzicht krijgt in de voortgang van alle projecten binnen alle scholen. Wanneer een medewerker een account met volledige toegang krijgt, ontvangt diegene direct een uitnodigingsmail.

 

Applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is een medewerker met volledige toegang in de bovenschoolse omgeving die een aantal extra functionaliteiten kan beheren. Zo kan de applicatiebeheerder ook nieuwe scholen/omgevingen aanmaken of verwijderen en prestatie indicatoren instellen. Wil je iemand binnen de organisatie applicatiebeheerder maken, neem dan contact met ons op. Dan stellen wij dit in.

 

Volledig toegang in de schoolomgeving

Met volledige toegang in de schoolomgeving kun je bij alle Projecten, Plannen, Beleidsdocumenten, Schoolgegevens en Netwerk. Je kunt ook Schoolgegevens aanpassen, groepen, medewerkers en schoolbeleid aanmaken en iemand Alleen-lezen toegang geven voor de schoolomgeving. Ook kun je in het Netwerk zien wat de implementatiescore van je school is.
Wanneer een medewerker een account met volledige toegang krijgt, ontvangt diegene direct een uitnodigingsmail. Meer informatie over nieuwe medewerkers aanmaken >>

 

Medewerker met beperkte toegang

Een medewerker met beperkte toegang kan projecten die aan hem zijn toegewezen bewerken. Hij is regisseur van dat project. De overige projecten en de visuele planning kunnen ze alleen inzien. Zet als medewerker hiervoor de filter op je eigen naam uit. Zo worden alle projecten in de omgeving zichtbaar.
Een nieuwe medewerker met beperkte toegang ontvangt pas een uitnodigingsmail wanneer hij als regisseur wordt toegewezen aan een project of wanneer er een actie aan hem wordt toegewezen binnen een project. Want pas dan is het van belang dat diegene in Schoolmonitor aan de slag gaat. Voor die tijd kan die medewerker Geen toegang of een separate link met Alleen-lezen toegang krijgen. Meer informatie over nieuwe medewerkers aanmaken >>

 

Rol_ Alleen-lezen toegangGeen toegang & Alleen-lezen toegang

Geen toegang
Wanneer je een nieuwe medewerker toevoegt aan de monitor en hem geen toegang geeft, dan kan deze persoon niet in de monitor komen. Je kunt wel acties aan deze medewerker toekennen in de Do-fase. De medewerker ontvangt dan een mail vanuit Schoolmonitor met de ingevulde titel en omschrijving van de actie. Zorg dat de medewerker voldoende informatie heeft om met de actie aan de slag te gaan. Deze medewerker kan niet in de omgeving en bij de projectomschrijving. Deze rol is geschikt voor medewerkers (of externen) die een minimale rol spelen binnen een project een uitsluitend een (aantal) kleine losstaande acties hoeven te vervullen.

Alleen-lezen toegang
Via een link (met beleidssleutel) kan iemand Alleen-lezen toegang krijgen. Met Alleen-lezen toegang kun je Beleidsdocumenten, het Jaarplan en de Visuele planning inzien. Dit is een speciale weergave van de monitor. Alleen iemand met volledige toegang kan de Alleen-lezen link aan iemand verschaffen. Bekijk de tutorial of de handleiding om te zien hoe je iemand Alleen-lezen toegang geeft.

 

Heb je vragen over het de verschillende rollen binnen Schoolmonitor? Neem gerust contact met ons op.

Dit kan via het ticketsysteem in de monitor of gedurende werkdagen (8:30 tot 17:00 uur) via telefoon of e-mail. (0513) 528759 – info@schoolmonitor.nl

Delen: