Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

POVO
Het NPO gestructureerd oppakken

  • Hans Plat

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn besturen formeel verantwoordelijk voor de formatieve, financiƫle en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij ontvangen de middelen van het NPO en komen tot een bestedingsplan. Dit in samenspel met het team, schoolleider(s) en de medezeggenschapsorganen. Maar hoe kun je de projecten uit het NPO gestructureerd oppakken?

Dit kan heel goed in Schoolmonitor. Schoolmonitor valt binnen de subsidie die vanuit het NPO beschikbaar is en biedt voor schoolbesturen in Nederland de perfecte mogelijkheid om structuur en overzicht te krijgen en in de toekomst te behouden. Dit doe je door projecten toe te voegen aan het jaarplan die specifiek betrekking hebben op inzet van NPO gelden.

Zowel voor de samenstelling van het bestedingsplan als de verantwoording, verzamelt Schoolmonitor met 1 druk op de knop alle informatie. En ook inhoudelijk kunnen de NPO projecten worden gedeeld. Zowel tussen scholen onderling als tussen het bovenschoolse management. Zo wordt er in alle lagen gebruik gemaakt van de expertise binnen de organisatie en wordt het NPO gestructureerd en gezamenlijk opgepakt.

De PO-Raad pleit vervolgens voor wezenlijke, langdurige verbetering en het vasthouden van duurzame ontwikkelingen. Schoolmonitor sluit daarin naadloos aan bij deze visie. Namelijk door de optimaal geĆÆntegreerde wijze van werken aan kwaliteit en het behouden van kwaliteit middels de kwaliteitscirkel van Deming (plan-do-check-act).

Wil je als bestuur ook het NPO gestructureerd oppakken? Neem contact met ons op. We kijken dan graag samen hoe jullie dit in de eigen monitor het beste kunnen inrichten!

Delen: