Gratis uitproberen Inloggen

Blog

Terug naar het overzicht

HBOMBOPOVO
Integratie Office 365 agenda

  • Wytze van der Schaaf

Om de projecten uit het jaarplan een goede plek te geven naast alle andere werkzaamheden is het van belang om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Belangrijk aspect hierin is het zichtbaar zijn op de juiste momenten. Schoolmonitor is een online platform en 24/7 beschikbaar vanaf elke locatie. Dit heeft als groot voordeel dat we koppelingen aan kunnen gaan met andere online platformen zoals Microsoft Office 365.
ultieme agenda koppeling
Veel gebruikers van Schoolmonitor werken de projecttaken uit in kleinere overzichtelijke acties in de “Do” fase. Deze acties worden aan één of meerdere gebruikers gekoppeld en beschikken over een start- en eindtijd. Ideaal dus om deze juist deze acties in je eigen agenda terug te vinden.

Verschillende mogelijkheden

Alleen de acties die waar jij zelf aan bent gekoppeld zijn zichtbaar in je agenda.
Wanneer je gelinkt bent aan meerdere omgevingen heb je via de profiel pagina de mogelijkheid om de integratie per omgeving aan of uit te zetten.

Wijzigingen in gekoppelde agenda items worden automatisch in Schoolmonitor bijgewerkt en andersom.

Ook is het mogelijk om van één project een aparte agenda te maken in Office 365. Deze wordt als extra agenda naast je persoonlijke agenda getoond en kun je vervolgens delen met personen die wel of geen gebruiker zijn van Schoolmonitor maar die je wel laagdrempelig wilt meenemen in de te ondernemen acties.

Activeren koppeling
Activeren van de integratie

Iedere gebruiker heeft zelf regie over zijn eigen agenda. Dit betekend dat de gebruiker zelf via zijn profiel moet kiezen om de Office 365 kalender integratie aan te zetten.
Zodra je dit aanzet wordt je doorgeleid naar de Microsoft omgeving die vraagt of je inderdaad Schoolmonitor toegang wilt geven tot je agenda. Nadat je hiermee instemt is de koppeling met de agenda gelegd en klaar voor gebruik.

 

Het beveiligingsbeleid binnen het domein kan de instemming weigeren. We hebben een korte handleiding gemaakt speciaal voor domeinbeheerders binnen het schoolbestuur.

Download handleiding voor de Microsoft domeinbeheerder

 

Voortgang van de acties

Actie status

De acties vanuit Schoolmonitor zijn in je agenda gemakkelijk te herkennen aan de statusicoontjes. Deze worden voor de titel weergegeven. Zo zie je in één oogopslag dat het een actie uit Schoolmonitor betreft én wat de status is van deze actie.

🎯        = Actie is openstaand

⏳        = Actie is actief

✔️        = Actie is afgerond

Wanneer je de status in Schoolmonitor aanpast, verandert het icoon in de agenda mee.

Neem voor meer informatie of hulp bij activatie contact met ons op

Delen: