Gratis uitproberen Inloggen

Blog

Terug naar het overzicht

HBOMBOPOVO
Werken met Story Points

  • Michelle van Ellen

Een realistisch overzicht van de werkzaamheden

 

Wat zijn Story Points?

Scrummen doe je onder andere door te werken met Story Points. Maar wat zijn dat eigenlijk?

Een Story Point is een eenheid die je toekent aan een uit te voeren taak. Dit is een samengestelde waarde. Een Story Point bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Hoeveelheid werk (Hoe lang ben je er mee bezig?)
  2. Risico en onzekerheden (Hoeveel afhankelijkheden zitten in de taak?)
  3. Complexiteit (Hoe duidelijk is de taak?)

Voordelen van Story Points

  • Je maakt de productiviteit van je medewerkers op een realistische manier meetbaar.
  • Het werken met Story Points heeft als groot voordeel dat je een realistisch overzicht krijgt van de werkzaamheden die uitgevoerd worden.
  • Bij het toekennen van Story Points aan een taak, wordt namelijk niet alleen gekeken naar hoelang je ermee bezig bent, maar ook naar de risicofactoren en complexiteit van de taak.
  • Bij het toekennen van Story Points, bespreek je ook direct de kern van de taak. Schat iemand te veel of te weinig Story Points in, dan ga je het gesprek aan wat de taak volgens iemand inhoudt. Dit bevordert de communicatie in je team en schept duidelijkheid in de werkzaamheden.

Story Points1        Story Points2

Story Points in Schoolmonitor

Binnen Schoolmonitor heb je de mogelijkheid om te werken met Story Points door het begrootte aantal toe te voegen aan een milestone. Zodra je, in de Do-fase van een project, taken registreert met Story Points, worden deze direct in het begrootte aantal Story Points van de milestone verwerkt. Een Story Point toekennen aan een taak, doe je gemakkelijk door het aantal (1, 3, 5, 8 of 13) + een punt vóór de naam van de taak te zetten.

Binnen Schoolmonitor werken wij  met onderstaande verdeling als leidraad:

Story Points tabel

De kunst is om ‘veel’ werk op te knippen in taken met weinig complexiteit en weinig risico. Zodra je een taak hebt van 13 punten, dan zijn de risico’s op onverwachte situaties groter. De complexiteit is dan ook hoog, want de taak valt blijkbaar niet op te knippen in kleinere taken van een lagere eenheid. Dus met taken van 1, 3 of 5 Story Points, kom je samen op een veilige manier bij je doel.

 

Delen: