Gratis uitproberen Inloggen

Blog

Terug naar het overzicht

Geen categorie
Bovenschools aan het woord

  • Hans Plat

Gert-Jan Veeter is sinds 2002 Voorzitter van College van Bestuur van Stichting Sarkon in Den Helder. Met bijna 20 scholen in de kop van Noord-Holland, is het een uitdagende taak voor deze ervaren directeur om de kwaliteit te borgen en sturing te geven aan de koers van de scholen.

Sinds de succesvolle implementatie van School Monitor bij alle onderliggende scholen, profiteert ook stichting Sarkon van de hechte interne samenwerking die het programma mogelijk maakt.

”Door het vertalen van het strategisch beleidsplan in concrete en SMART-geformuleerde doelen door de verantwoordelijke trajectteams op schoolniveau, wordt het vastgestelde beleid adequaat getoetst aan de praktijk. Onze schooldirecteuren ervaren zodoende een hoge mate van eigenaarschap en er ontstaat een nauwe verbinding tussen wat wij als organisatie beogen en de koers van de school.

Door School Monitor zijn wij met trots een échte netwerkorganisatie geworden, waarin planmatig, maar vooral ook veel samen wordt gewerkt.”

De effectieve samenwerking waar dhr. Veeter naar verwijst wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste inzet van de betrokken schooldirecteuren, een goed geformuleerd onderwijsbeleid en de handvaten die Schoolmonitor biedt om de koers vast te houden. Wilt u weten wat wij voor uw scholengroep of bestuur kunnen doen? Wij komen vrijblijvend met u in contact!

Delen: