Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

Geen categorie
Een school verbeteren doe je samen!

  • Hans Plat

Aan het woord is Guido Huige, directeur van de Jenapleinschool in Zwolle. Na een aantal jaren leerkracht te zijn geweest in het praktijkonderwijs maakte hij de switch naar het Jenaplanonderwijs. ‘‘ De pedagogische grondhouding die bij dit concept hoort past mij als gegoten ’’, vertelt hij enthousiast.

Wij werken op school sinds kort met Schoolmonitor. Een digitaal programma dat naadloos past bij onze school en ervoor zorgt dat de PDCA-cyclus binnen de school inzichtelijk wordt voor alle betrokkenen. Alle trajecten uit het jaarplan worden gekoppeld aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderwerp. Ideaal voor mijn school!

Met passie vertelt hij over zijn onderwijsloopbaan via stamgroep leider naar het directeurschap, waarbij hij zich tot op heden veel heeft beziggehouden met de schoolorganisatie. Zoals veel scholen heeft ook de Jenapleinschool de afgelopen jaren te maken gehad met de toenemende hoge druk van buitenaf. Belangrijk is dan natuurlijk om met elkaar efficiënt te kunnen werken, processen goed te kunnen volgen en in de hectiek van de dag tal van zaken goed te kunnen borgen.

Een belangrijke vernieuwing binnen de school op weg naar verdere onderwijsverbetering is het werken met kartrekkersgroepen. Collega’s binnen het team die een gespecialiseerde werkgroep vormen en initiërend verantwoordelijk zijn voor het welslagen ervan. ‘‘ Op deze manier delen wij de verantwoordelijkheid binnen het team en slagen wij erin om vanuit Schoolmonitor onderwijsverbetering van ons allemaal te maken en niet alleen van de directeur. ’’

Levend schoolplan, jaarplan en jaarverslag
Guido geeft aan hierbij de focus op het volgen van deze processen te leggen. Alle kartrekkersgroepen werken met de PDCA-cyclus van Schoolmonitor. In één oogopslag is duidelijk welke onderwerpen wanneer in het jaar aan bod komen, wat al is afgerond en wat geborgd kan worden. ‘‘ En dan kun je, als kers op de taart, met één druk op de knop het jaarverslag tevoorschijn toveren, gevuld door teamleden en niet door de directeur. Een school verbeteren doe je samen! ’’

Delen: