Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

Geen categorie
Onderwijsinspectie over het OOT en Schoolmonitor

  • Hans Plat

Hieronder leest u een fragment uit het rapport van de Onderwijsinspectie over de stichting Openbaar Onderwijs Terschelling.

“Het bestuur van het Openbaar Onderwijs Terschelling beschikt over een in grote lijnen voldoende systematisch en cyclisch systeem van kwaliteitszorg. Er zijn duidelijke doelen vastgelegd over te behalen resultaten en over te verwezenlijken onderwijskwaliteit. Zo worden de resultaten van de leerlingen bijgehouden, gewogen en geëvalueerd. De scholen verantwoorden zich via ‘Scholen op de kaart’ in het openbaar over gekozen beleid, behaalde resultaten en andere zaken die voor de diverse geledingen van belang zijn. 

Het bestuur verschaft zich in het kader van de kwaliteitscyclus regelmatig een beeld van de kwaliteit van het onderwijs en van de resultaten van het afgesproken beleid. Voor het primair onderwijs is dit beeld ook vastgelegd in de Schoolmonitor. Directie en team werken volgens een heldere structuur continu en ambitieus aan de kwaliteitsontwikkeling van de school. Via een cyclische opzet van planning en evaluatie werken zij hard aan de verdere verbetering van zowel de inhoud als de resultaten van het onderwijs. Directie en bestuur sturen de kwaliteitsontwikkeling aan vanuit vertrouwen in het team. Hierdoor is het draagvlak onder de leraren om samen te werken aan de kwaliteitsontwikkeling groot. “

Daarnaast geeft de Onderwijsinspectie aan dat ze het prettig vindt mee te kunnen kijken in het Schoolmonitor systeem via de speciale Beleidsdocumenten Omgeving.

Delen: