Gratis uitproberen Inloggen

Expertise-uitwisseling

TRAINING

Expertise-uitwisseling

Voor wie?

Alle gebruikers van Schoolmonitor

Focus

Uitwisselen van ervaringen

Niveau

Alle niveaus

Locatie

Bestuurskantoor of Schoollocatie

Duur

3 uur

De training in het kort

Scholen hebben soms hele inventieve ideeën om het werken binnen Schoolmonitor naar hun hand te zetten en het is interessant om deze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook voor de doorontwikkeling van Schoolmonitor zijn dit inspirerende bijeenkomsten.

De training wordt gegeven door Hans Plat.
Neem voor vragen en meer informatie over deze training contact op.
Dit kan via email: h.plat@schoolmonitor.nl
Of telefoon: 0513-528759 / 06-81463169

Resultaat

In deze bijeenkomst wordt er ingezoomd op:

  • Gebruikerservaringen
  • Tips & Tricks in het gebruik van Schoolmonitor
  • Advies op specifieke onderdelen

Deelnemers hebben ervaringen uitgewisseld en hierdoor beter zicht gekregen in de mate van hun eigen effectieve handelen binnen Schoolmonitor.