Gratis uitproberen Inloggen

Bestuurstraining

TRAINING

Bestuurstraining

Voor wie?

Bovenschools management en staf

Focus

Schoolmonitor specifiek voor het bestuur

Niveau

Goed op weg

Locatie

Bestuurskantoor

Duur

3 uur

Investering

€ 300,-

De training in het kort

Door effectief op bestuursniveau te werken met Schoolmonitor, werk je krachtig aan de bovenschoolse plannen. Bovenschools beleid is voor de scholen op de goede plek zichtbaar en omgekeerd levert Schoolmonitor belangrijke informatie over de stand van zaken op de scholen.

De training wordt gegeven door Hans Plat.
Neem voor vragen en meer informatie over deze training contact op.
Dit kan via email: h.plat@schoolmonitor.nl
Of telefoon: 0513-528759 / 06-81463169

Resultaat

In deze training wordt er ingezoomd op:

  • Projecten en jaarplannen op bestuursniveau
  • Inrichting van beleidsomgeving en zichtbaarheid binnen de organisatie
  • Statistieken binnen Schoolmonitor die inzicht geven over het gebruik van de monitor en de projectvoortgang van alle scholen.
  • Belang van werkgroepen binnen het bestuur ter ondersteuning van zowel het bestuur als de scholen

De relevantie van Schoolmonitor voor het bovenschools management is duidelijk. De eerste basisvaardigheden kunnen binnen Schoolmonitor worden vormgegeven.