Gratis uitproberen Inloggen

Training Schoolplan

TRAINING

Schoolplan maken

Voor wie?

Bestuur en schooldirectie

Focus

Inrichten van het schoolplan

Niveau

Gevorderd

Locatie

Bestuurskantoor of Schoollocatie

Duur

3 uur

Investering

€ 300,-

De training in het kort

Binnen Schoolmonitor kan het bovenschoolse management een template inrichten voor het schoolplan en scholen kunnen hier vervolgens hun school specifieke informatie aan toevoegen. De meerjarenplanning is zo ingericht dat projecten in het desbetreffende schooljaar terugkomen in de jaarplannen. Er is dus een directe koppeling van het schoolplan met de 4 schooljaren die hier op volgen.

De training wordt gegeven door Hans Plat.
Neem voor vragen en meer informatie over deze training contact op.
Dit kan via email: h.plat@schoolmonitor.nl
Of telefoon: 0513-528759 / 06-81463169

Resultaat

In deze training wordt er ingezoomd op:

  • De opbouw van het template voor het schoolplan
  • Het toevoegen van bovenschoolse informatie
  • Het toevoegen van schoolinformatie
  • Het maken van een meerjarenplanning
  • Het delen en uitwisselen van informatie tussen scholen
  • De koppeling van de meerjarenplanning aan de jaarplanomgeving

De deelnemers kunnen werken met de schoolplan omgeving en kunnen gebruik maken van de unieke uitwisselingsfunctie  met collega scholen m.b.t. informatie binnen deze omgeving.