Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

Geen categorie
Hoe ervaren gebruikers Schoolmonitor?

  • Michelle van Ellen

Schoolmonitor is dè digitale oplossing rond organisatieontwikkeling en kwaliteitsborging in het onderwijs en geeft grip op ontwikkelingen van scholen. Heel mooi omschreven, maar wat zijn hierbij de ervaringen van de gebruikers zelf?  Om daar achter te komen spraken wij met Willem Reitsma, directeur onderwijs van de vereniging Christelijk Basis Onderwijs Noardwest Fryslan in Franeker. Een flink grote organisatie met 17 scholen, veertien uit de gemeente Waadhoeke, één uit Leeuwarden en twee uit Harlingen. Met ruim 2300 leerlingen en circa 230 medewerkers.

Deze vereniging maakt als sinds 2011, toen nog onder de naam CBO Menaldumadeel, gebruik van Schoolmonitor. Reitsma weet nog waarom acht jaar geleden de keuze hiervoor werd gemaakt: “We waren eigenlijk al op zoek naar een manier om meer planmatig te kunnen werken, er was weinig uniformiteit bij onze scholen. Vanuit Schoolmonitor is een demonstratie gegeven met een opzet van de wijze, waarop zij ons hierbij konden helpen. Daar werden wij meteen enthousiast van en we zijn er toen met vijf scholen ingestapt. Schoolmonitor zorgt sindsdien voor de structuur en het borgen van de taken. Belangrijk daarbij voor ons was en is nog steeds dat, naast dat het een goed instrument is, het niet overdreven veel werk oplevert om zaken vast te leggen en bij te houden”, kijkt Reitsma terug.

Het levert ook als voordeel op dat scholen zich meer kunnen bezighouden met hun corebusiness: het geven van goed onderwijs

“Nu, acht jaar verder, maken we nog steeds met grote tevredenheid gebruik van Schoolmonitor. Onlangs zijn er nog weer vijf scholen aan onze organisatie toegevoegd – ook zij waren meteen enthousiast op het aansluiten bij Schoolmonitor – en met het groeien van de organisatie is een eenduidige structuur en communicatie erg belangrijk”.

Waarvoor wordt Schoolmonitor nu (vooral) gebruikt? Reitsma geeft aan: “Elk begin van het nieuwe schooljaar maken de scholen plannen die in Schoolmonitor worden opgenomen. Wij als bestuur vinden het belangrijk dat scholen zich beperken tot circa vijf onderdelen en niet verzanden in een hoeveelheid plannen en randzaken. In deze plannen worden projecten aan specialisten toegewezen, die daarmee ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de voortgang. Is een onderdeel afgerond dan wordt dat aangevinkt, zodat wij als bestuur die voortgang en daarmee ook de strategie van de organisatie kunnen bewaken. Daarnaast worden er in Schoolmonitor andere strategische plannen en beleidsdocumenten opgenomen. Omdat scholen inzage hebben in alle documenten kunnen zij hierdoor eenvoudig gebruik maken van de aanwezige expertise en hoeven ze niet steeds zelf weer het wiel uit te vinden. Zo zien ze ook hoe andere scholen werken en leren ze van elkaar. Dit levert ook nog als voordeel op dat scholen zich meer kunnen bezighouden met hun corebusiness: het geven van goed onderwijs”.

Het is voor ons normaal dat medewerkers met Schoolmonitor werken, het hoort er gewoon bij!

Schoolmonitor heeft hiermee gezorgd voor dè digitale oplossing rond organisatie-ontwikkeling en kwaliteitsborging in het onderwijs. Reitsma onderstreept dit: “Dat klopt helemaal. Hiermee bewaken we onze strategie en is het een bijzonder handig instrument om de ontwikkelingen op de scholen te volgen”. Als voorbeeld noemt hij de planningsanalyse: “Op een A4’tje zien wij de onderwerpen en de voortgang in beeld, de scholen kunnen hiermee ook zelf de eigen ontwikkelingen in de gaten houden. Wij kunnen dan bijvoorbeeld besluiten dat scholen bepaalde plannen beter naar een volgend jaar kunnen doorschuiven”.

De ontwikkeling van Schoolmonitor gaat nog steeds door. Reitsma is ook blij dat het aantal deelnemers toeneemt: “Dat geeft zekerheid dat het systeem blijft doorontwikkelen en daarmee in de lucht blijft, want we zouden niet meer zonder kunnen! Nieuwe medewerkers van ons krijgen een cursus om Schoolmonitor te gebruiken. Het is voor ons normaal dat je hiermee werkt. Het hoort er gewoon bij! Daarnaast is er de ruimte om nieuwe ontwikkelingen en wensen vanuit onze organisatie te bespreken. Als wij het nieuwe vierjarenplan willen opnemen, dan bespreken we de mogelijkheden met Schoolmonitor. Op basis daarvan krijgen we hiervoor een format aangeboden. Bij vernieuwingen van de mogelijkheden van Schoolmonitor worden deze eerst toegelicht, zodat deze met de daarin verwerkte feedback van scholen en bestuur snel en goed geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast ben ik tevreden over de snelle ondersteuning (het blijft tenslotte techniek) vanuit de Helpdesk” aldus Reitsma.

We kunnen niet meer zonder!

Resumerend is Reitsma erg tevreden over Schoolmonitor: “Voor ons een ideaal instrument, waarmee we prima de ontwikkelingen op de scholen kunnen volgen. Ik zou niet weten hoe we het zonder zouden moeten doen of met welk alternatief”.

Delen: