Gratis uitproberen Inloggen
Terug naar het overzicht

Geen categorie
Schoolmonitor: “Communicatie en vertrouwen geven”

  • Hans Plat

Feikje Toering (62) is binnen de Stichting Gearhing eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de vier scholen die met elkaar Onderwijsteam 7 vormen. Enkele jaren geleden begon ze als ervaren directeur aan deze uitdagende opdracht, die voor haar veel verder moest reiken dan alleen maar passen op de vier winkels. “Ik wilde, in lijn met mijn visie over goed onderwijs, de scholen echt helpen zich verder te ontwikkelen”, kijkt Feikje terug. “Ik koos er voor om tijd te nemen om als fundament te investeren in mensen. Dit deed ik door te luisteren en helder te communiceren, maar ook door vertrouwen te geven aan de verschillende teams. Met daarbij als uiteindelijk stichtingsdoel het toewerken naar zelfsturende teams binnen scholen. Eigenaarschap dus”.

Inmiddels had Feikje al kennis gemaakt met Schoolmonitor als een programma op internet om daarmee op een vaste, steeds terugkerende wijze te werken aan de kwaliteit van de school. “De visie van het programma sloot naadloos aan bij mijn insteek en leiderschapsstijl”, geeft Feikje aan. “Ik zag veel kansen om via Schoolmonitor op een krachtige wijze te werken aan projecten. Je kunt documenten gestructureerd een plek geven en eigenaarschap bevorderen door teamleden met specifieke kennis ruimte te geven om via Schoolmonitor voorop te lopen bij projecten”.

Veel kansen om via schoolmonitor op een krachtige wijze te werken aan projecten

Voor de implementatie koos Feikje voor de geleidelijke weg. “In 2014 zijn we gestart met het gebruik van het programma. We hebben toen, na overleg met de betrokken scholen, veel projecten voor ze klaargezet. Dit gaf de scholen duidelijkheid en zicht op de processen. Ook heb ik gezorgd o.a. middels Schoolmonitor voor de verbinding van de teams van de vier scholen. Na het eerste jaar werden na het Management Team ook de Interne Begeleiders betrokken bij het actief werken in Schoolmonitor. Inmiddels worden alle projecten toegewezen aan leerkrachten, werkgroepen en MT”.

Het geeft veel rust en duidelijkheid gedurende het schooljaar

Voor het aankomende schooljaar ziet Feikje de tijd rijp worden voor nog meer eigenaarschap door zelf (gecontroleerd) een stapje terug te doen. “Hiermee wil ik het schoolteam nog meer ruimte geven om eigen keuzes te maken voor projecten voor het schooljaar 2018-2019. De indeling voor deze projectplannen daagt de projecteigenaren uit om goed na te denken waarom en op welke wijze concrete doelen nagestreefd worden. Door vooraf je plan goed te doordenken en concrete tussenstappen te formuleren doorleef je eigenlijk al het project, waardoor de kans van slagen aanmerkelijk vergroot wordt”, kijkt Feikje al weer vooruit. “Het geeft veel rust en duidelijkheid gedurende het schooljaar. Voor Onderwijsteam 7 zie ik Schoolmonitor dan ook in toenemende mate als een waardevol en ondersteunend instrument, waarmee we verder op weg gaan naar het verstevigen en uitbouwen van de kwaliteit binnen alle facetten van de vier scholen”, aldus Feikje.

Benieuwd wat Schoolmonitor voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op

Delen: