Gratis uitproberen Inloggen

Schoolmonitor voor het MBO

Schoolmonitor voor het MBO

In Schoolmonitor werken het bestuur, de scholen en teams met elkaar samen.

Schoolmonitor is het digitale platform in het MBO waarin eigentijds leiderschap, efficiënt samenwerken en grip op de ontwikkelingen binnen de hele organisatie centraal staat. Samen werken we aan de ontwikkeling en kwaliteitsborging binnen jullie organisatie.

Met Schoolmonitor maak je de organisatie sterker en werkt iedereen vanuit zijn eigen kracht samen aan het geheel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om met elkaar een goede vertaling te maken van het meerjarenbeleid, via het kwaliteitskader naar praktisch uit te voeren teamplannen. Het bestuur zet hierbij de lijnen uit en ondersteunt. Teamleden krijgen een verantwoordelijke rol binnen trajecten en de directie krijgt meer een faciliterende rol (“Hoe kan ik helpen?”). Door het creëren van duidelijke kaders en een op evaluatie gebaseerde ontwikkeling, werk je binnen de organisatie aan een professionele cultuur.

Ontdek de kracht binnen jullie organisatie! Laten we kennismaken!
Of neem contact op om Schoolmonitor vrijblijvend uit te proberen.

Key image MBO

Inzicht in gebruik Inzicht in gebruik en trajectvoortgang.

Plannen in lijn Alle school- en jaarplannen in lijn.

Documenten beschikbaar Alle beleidsdocumenten in 1 omgeving bereikbaar.

Verbetertrajecten volgens de PDCA-cyclus.

Efficiënt samenwerken met de acties op het scrum board.

Wijs trajectregisseurs toe en werk als team samen.

Schoolmonitor voor het bestuur

De speciale omgeving voor het bestuur zorgt ervoor dat het CvB en de beleidsmedewerkers:

 • Te allen tijde inzage hebben in de voortgang van de scholen
 • Het meerjarenbeleid duidelijk kunnen communiceren binnen de hele organisatie
 • De scholen gemakkelijk kunnen ondersteunen met templates, trajecten en documenten
 • Beleid overzichtelijk geborgd wordt binnen de hele organisatie

Zo werkt het bestuur samen met de scholen aan een verdere versterking van de gehele organisatie.

Bestuur - MBO

directie MBO

Schoolmonitor voor de school

In de directie omgeving zijn alle plannen en onderliggende documenten binnen handbereik en zijn vorderingen binnen de school visueel inzichtelijk gemaakt. Dit overzicht geeft de directie de mogelijkheid om de focus steeds meer te verleggen van manager naar leidinggevende.

 • Gebruik de visuele planning als leidraad voor vergaderingen en evaluaties
 • Wijs trajectregisseurs toe die de kartrekker worden van verbetertrajecten
 • Stel borgingstrajecten in om de kwaliteit binnen de organisatie te behouden

Onder andere deze tools zorgen ervoor dat de directie samen met het team en het bestuur grip houdt op de ontwikkelingen binnen de school.

Schoolmonitor voor het team

Teamleden met specifieke kennis van zaken kunnen voorop lopen om trajecten vanuit het jaarplan goed vorm te geven. Via toegewezen trajecten, pakken deze kartrekkers de rol van regisseur op zich en werken ze in een eigen omgeving samen met de rest van de teamleden. Efficiënt samenwerken binnen deze trajecten is essentieel. Hiervoor is er binnen Schoolmonitor;

 • Een overzichtelijk Scrum bord waarin taken verdeeld worden
 • Altijd toegang tot het fundament van het project, zodat iedereen vanuit deze basis kan werken
 • Een berichtenfunctie zodat alle teamleden op de hoogte zijn van afspraken
 • Diverse toegangsrollen om zo alle teamleden met passende toegang te betrekken bij de ontwikkelingen in de school

Hierdoor wordt er als team een directe bijdrage geleverd aan de input en uitvoering van het jaarplan en het jaarverslag.

Team - MBO

Netwerk - MBO

Het netwerk van Schoolmonitor

Naast het interne netwerk waarin trajecten binnen jullie organisatie met elkaar gedeeld kunnen worden, sluit je met Schoolmonitor ook aan bij een extern netwerk van ROC’s. Dit externe netwerk van Schoolmonitor gebruikers is een bron voor kennisdeling en voorbeeldtrajecten.

 • Per traject de mogelijkheid om het deelniveau (geen, intern, intern + extern) te bepalen
 • Voorbeeld trajecten zoeken op basis van kernwoorden

Op deze manier ondersteun je elkaar niet alleen binnen de organisatie, maar ondersteun je ook andere organisaties in het voortgezet onderwijs.

Schoolmonitor staat voor je klaar

Op diverse manieren ondersteunen we jullie om een goede start te maken met Schoolmonitor.

 • We ondersteunen bij de inrichting van het platform zodat de huidige organisatie structuur een logische plek vindt in het platform.
 • Er zijn diverse trainingsmogelijkheden. Van een basistraining voor alle gebruikers, tot een gevorderde training om een verdiepingsslag te maken.
 • Er zijn diverse support mogelijkheden beschikbaar zoals een online handleiding, tutorials en artikelen die je op weg helpen
 • De helpdesk is beschikbaar voor vakkundig, technische en inhoudelijke ondersteuning.

Ook na het voortraject en de implementatie, blijven we dicht bij jullie organisatie staan en denken mee in oplossingen.

team support - MBO

Benieuwd wat Schoolmonitor voor jullie organisatie kan betekenen?
Laten we kennismaken!

Friesland College

In 2019 is het Friesland College gestart met Schoolmonitor. Intern bij het Friesland College bekend als Digitaal Teamplan.
In een nauwe samenwerking hebben we er met elkaar voor gezorgd dat het platform passend bij deze ROC is ingericht, geïmplementeerd en geoptimaliseerd.
Het bestuur en alle teams binnen het Friesland College werken succesvol met Digitaal Teamplan en we hebben frequent contact met elkaar over nieuwe ontwikkelingen voor het platform.

Friesland College