Gratis uitproberen Inloggen

Schoolmonitor voor het HBO

Schoolmonitor voor het HBO

In Schoolmonitor werken de domeinen/faculteiten, de opleidingen en teams met elkaar samen.

Schoolmonitor is het digitale platform in het HBO waarin eigentijds leiderschap, efficiënt samenwerken en grip op de ontwikkelingen binnen de hele organisatie centraal staat. Samen werken we aan de ontwikkeling en kwaliteitsborging binnen jullie organisatie.

Met Schoolmonitor maak je de organisatie sterker en werkt iedereen vanuit zijn eigen kracht samen aan het geheel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om met elkaar een goede vertaling te maken van het meerjarenbeleid naar praktisch uit te voeren jaarplannen. De domeinen/faculteiten zetten hierbij de lijnen uit en ondersteunen. Teamleden krijgen een verantwoordelijke rol binnen projecten en de Opleidingen krijgen meer een faciliterende rol (“Hoe kan ik je helpen?”). Door het creëren van duidelijke kaders en een op evaluatie gebaseerde ontwikkeling, werk je binnen de organisatie aan een professionele cultuur.

Ontdek de kracht binnen jullie organisatie! Laten we kennismaken!
Of neem contact op om Schoolmonitor vrijblijvend uit te proberen.

Inzicht in gebruik Inzicht in gebruik en trajectvoortgang.

Plannen in lijn Alle plannen in lijn.

Documenten beschikbaar Alle beleidsdocumenten in 1 omgeving bereikbaar.

Verbetertrajecten volgens de PDCA-cyclus.

Efficiënt samenwerken met de acties op het scrum board.

Wijs trajectregisseurs toe en werk als team samen.

Schoolmonitor voor de domeinen/faculteiten

Er is een overkoepelende omgeving voor ieder domein/faculteit die ervoor zorgt dat:

 • Er te allen tijde inzage is in de voortgang van de opleidingen
 • Het meerjarenbeleid duidelijk gecommuniceerd kan worden binnen de hele organisatie
 • De opleidingen gemakkelijk ondersteund kunnen worden met templates, trajecten en documenten
 • Beleid overzichtelijk geborgd wordt binnen de hele organisatie

Zo werken de domeinen/faculteiten samen met de opleidingen en teams aan een verdere versterking van de gehele organisatie.

Bestuur - HBO

directie hbo

Schoolmonitor voor de opleidingen

Elke opleiding krijgt zijn eigen omgeving. Hierin zijn alle plannen en onderliggende documenten binnen handbereik en zijn vorderingen van trajecten visueel inzichtelijk gemaakt. Dit overzicht geeft de mogelijkheid om de focus steeds meer te verleggen van zelf managen naar leiding geven.

 • Gebruik de visuele planning als leidraad voor vergaderingen en evaluaties
 • Wijs teamleden toe die de Regisseur worden van verbetertrajecten
 • Stel borgingstrajecten in om de kwaliteit binnen de organisatie te behouden

Onder andere deze functionaliteiten zorgen ervoor dat de opleidingsmanager(s) samen met het team en ondersteuning van het domein/faculteit grip houdt op de ontwikkelingen binnen de opleiding.

Schoolmonitor voor het team

Teamleden met specifieke kennis van zaken kunnen voorop lopen om trajecten vanuit het jaarplan goed vorm te geven. Via toegewezen trajecten, pakken deze kartrekkers de rol van Regisseur op zich en werken ze in een eigen omgeving samen met de rest van de teamleden. Efficiënt samenwerken binnen deze projecten is essentieel. Hiervoor is er binnen Schoolmonitor;

 • Een overzichtelijk Scrum bord waarin taken verdeeld worden
 • Altijd toegang tot het fundament van het traject, zodat iedereen vanuit deze basis kan werken
 • Een berichtenfunctie zodat alle teamleden op de hoogte zijn van afspraken
 • Diverse toegangsrollen om zo alle teamleden met passende toegang te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de opleiding

Hierdoor wordt er als team een directe bijdrage geleverd aan de input en uitvoering van de plannen.

Team - HBO

Netwerk hbo

Het netwerk van Schoolmonitor

Naast het interne netwerk waarin trajecten binnen jullie organisatie met elkaar gedeeld kunnen worden, sluit je met Schoolmonitor ook aan bij een extern netwerk van HBO scholen. Dit externe netwerk van Schoolmonitor gebruikers is een bron voor kennisdeling en voorbeeldtrajecten.

 • Per traject de mogelijkheid om het deelniveau (geen, intern, intern + extern) te bepalen
 • Voorbeeld trajecten zoeken op basis van kernwoorden

Op deze manier ondersteun je elkaar niet alleen binnen de organisatie, maar ondersteun je ook andere organisaties in het hoger beroeps onderwijs.

Schoolmonitor staat voor je klaar

Op diverse manieren ondersteunen we jullie om een goede start te maken met Schoolmonitor.

 • We ondersteunen bij de inrichting van het platform zodat de huidige organisatie structuur een logische plek vindt in het platform.
 • Er zijn diverse trainingsmogelijkheden. Van een basistraining voor alle gebruikers, tot een gevorderde training om een verdiepingsslag te maken.
 • Er zijn diverse support mogelijkheden beschikbaar zoals een online handleiding, tutorials en artikelen die je op weg helpen
 • De helpdesk is beschikbaar voor vakkundig, technische en inhoudelijke ondersteuning.

Ook na het voortraject en de implementatie, blijven we dicht bij jullie organisatie staan en denken mee in oplossingen.

HBO support

Benieuwd wat Schoolmonior voor jullie organisatie kan betekenen?
Laten we kennismaken!